Pembawa Surat untuk Nabi Palsu

Sosok yang dipilih Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam untuk menyerahkan surat ke Musailamah al-Kadzdzâb si nabi palsu adalah Habîb bin Zaid bin ‘Ashim bin ‘Amr bin ‘Auf bin Mabdzûl …

Adab Berkendara

Diantara bukti akan kerendahan hati anda ketika mengendarai kendaraan ialah dengan memboncengkan orang lain yang membutuhkannya …

Adab Terhadap Orang yang Lebih Tua

Islam sebagai syari’at yang lengkap dan paripurna telah mengajarkan umatnya adab dan tata krama kepada sesama manusia. Yang demikian supaya tercipta keharmonisan dan hubungan yang baik diantara mereka …