Dosen Ahwal Syakhsiyyah

DEWAN DOSEN PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH

STDI IMAM SYAFI’I

JEMBER

No

Nama Dosen Tetap

Tgl. Lahir

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT

Bidang Keahlian

1

Muhammad Arifin

05/08/75

Dr

S1, S2, & S3 Universitas Islam Madinah (UIM)

Syari’ah

2

Anas Burhanuddin

28/02/80

MA

S1 & S2, Universitas Islam Madinah (UIM)

Syari’ah

3

Muhsan

31/12/78

M.H.I

S1, LIPIA , S2 UIN Sunan Kalijaga

Syari’ah

4

Misbahuzzulam

21/02/84

M.H.I

S1, LIPIA, S2 UIN Sunan Ampel

Syari’ah

5

Syafiq Riza Hasan

15/12/77

Dr

S1, S2, & S3 Universitas Islam Madinah (UIM)

Dakwah

6

Muhammad Yassir

19/01/80

Bachelor

S1 Universitas Islam Madinah

Syari’ah

7

Bacharuddin Baco

15/03/84

Bachelor

S1 Universitas Islam Madinah

Dakwah